Doner valgfritt beløp 💙 Kontonummer: 1506.63.99505 – Vipps: 706117

Doner valgfritt beløp 💙 Kontonummer: 1506.63.99505

Om Marea

Marea er en organisasjon som jobber aktivt med marine restaureringstiltak i Norge. Gjennom ulike restaureringsprosjekter har vi et mål om å bidra til et optimalt biologisk mangfold langs Norges kyst, fjorder, elver og innsjøer. I tillegg til restaurering, er formidling og deling av kunnskap og erfaringer en viktig del av vårt arbeid.

 

Gjennom prosjektet Pungtvannsaksjonen jobber vi med restaurering av Oslofjorden og formidling knyttet til arbeidet som gjøres. Prosjektet har som mål å optimalisere modeller for reintrodusering av naturlig flora og fauna i ytre Oslofjord. Prosjektet er et resultat av fem års samarbeid og planlegging på tvers av organisasjoner, institusjoner og individuelt engasjement. Arbeidet vil utføres parallelt og supplerende til andre organisasjoners innsats for å verne om, og rydde opp i fjorden. Navnet Pungtvannsaksjonen kommer fra Sjøpung, en nøkkelart i arbeidet for restaurering i marine miljøer. Du kan lese mer om Pungtvannsaksjonen HER

 

Organisasjonen består av flere engasjerte mennesker som bidrar inn i arbeidet med sin kunnskap og lidenskap for havet. Marea ønsker å skape et knutepunkt for gode samarbeid mellom fagfelt, lokalbefolkning, næringsliv, landbruk og det offentlige- for restaurering og bedring av marine miljøer. Vår visjon er å gi alle muligheten til å delta i, og ha eierskap til restaureringsarbeidet. 

Ønsker du å samarbeide med oss?

Fyll ut fullt navn og e-post, så tar vi kontakt med deg!

Om Marea

Marea er en organisasjon som jobber aktivt med marine restaureringstiltak i Norge. Gjennom ulike restaureringsprosjekter har vi et mål om å bidra til et optimalt biologisk mangfold langs Norges kyst, fjorder, elver og innsjøer. I tillegg til restaurering, er formidling og deling av kunnskap og erfaringer en viktig del av vårt arbeid.

 

Gjennom prosjektet Pungtvannsaksjonen jobber vi med restaurering av Oslofjorden og formidling knyttet til arbeidet som gjøres. Prosjektet har som mål å optimalisere modeller for reintrodusering av naturlig flora og fauna i ytre Oslofjord. Prosjektet er et resultat av fem års samarbeid og planlegging på tvers av organisasjoner, institusjoner og individuelt engasjement. Arbeidet vil utføres parallelt og supplerende til andre organisasjoners innsats for å verne om, og rydde opp i fjorden. Navnet Pungtvannsaksjonen kommer fra Sjøpung, en nøkkelart i arbeidet for restaurering i marine miljøer. Du kan lese mer om Pungtvannsaksjonen HER

 

Organisasjonen består av flere engasjerte mennesker som bidrar inn i arbeidet med sin kunnskap og lidenskap for havet. Marea ønsker å skape et knutepunkt for gode samarbeid mellom fagfelt, lokalbefolkning, næringsliv, landbruk og det offentlige- for restaurering og bedring av marine miljøer. Vår visjon er å gi alle muligheten til å delta i, og ha eierskap til restaureringsarbeidet. 

Ønsker du å samarbeide med oss?

Fyll ut fullt navn og e-post, så tar vi kontakt med deg!